نام کالا تعداد واحد قیمت تاریخ اعتبار قیمت سفارش جزئیات
نام کالا تعداد واحد قیمت تاریخ اعتبار قیمت سفارش جزئیات
ماکارونی 1.2رشته ای 700گرمی اوریناک 725 عدد 44,000 1399/04/31
جو پوست کنده 900 گرمی بوکاژ 9,000 بسته 45,000 1399/04/31
قند شکسته 5 کیلویی خوبان 1,500 بسته 420,000 1399/04/31